Онлайн магазин

Дистанционно обучение по Фън Шуй ( III-то ниво)

Фън Шуй обучение


Дистанционно обучение
Задочен курс: “Индивидуален Фън Шуй” ( III ниво)

  Курсът е предназначен за всички, които имат базовите познания по Фън Шуй, придобити от предишните две обучения.   В курса се разглеждат дома и обитателите му като единно и неделимо цяло.  Ще бъдат проследени тънките невидими нишки, които свързват човека и пространството.  Отново ще поговорим за Ин и Ян и за петте стихии, но вече не само интериора, но и човешкото здраве, психика и поведение. Ще разгледаме още по обстойно цветовете и работата с тях  вече не само интериора, но и облеклото. Ще открием личната си стихия и елемент и ще се научим как да работим по тяхното усилване индивидуално.
  Ако в първите два курса разглеждахме Фън Шуй като статична наука, то в това ниво ще въведем понятието "динамичен Фън Шуй", тъй като всичко в природата и в човека е във вечно движение. Ще се запознаете с триграмите - символите на космическото триединство: Земя-Човек-Небе. Ще се научим как да намираме и да работим с личната си триграма, наречена Гуа число.
  Курсът е предназначен за напредналите в науката Фън Шуй. Не се допускат курсисти, които не са преминали първите два курса.
Тема на курса:
  1. Динамиката във Фън Шуй
  2. Светът на двете начала и равновесието
  3. Личната стихия и работа с нея
  4. Петте елемента и характера
  5. Елемент и година на раждане и строеж на дома
  6. Китайския календар на животните
  7. Чудния сват на осемте триграми
  8. Геомагнитни и патогенни зони
  9. Магнитното поле и зоните на Хартман и Кюри
  10. Ци енергията в човешкото тяло
  11. Вашето лично Гуа число (триграма)
  12. Вашите лични цветове
  13. Работа с интуицията в дома
  14. Как да се справим с негативизма и стреса чрез Фън Шуй

  Цена на обучението: 180 лв.

  Курсът се изпраща на електронен адрес във вид на PDF файл.Това разширение позволява да разпечатате материалите и да работите по тях във вид на книга.
  Към всяка част на курса има по няколко въпроса, на които трябва да отговорите. Към отделни части има и допълнителни графични задания.
  Желателно е да отговаряте подробно и изчерпателно, като покажете всички знания, които сте придобили по време на обучението.
  Изпращате отговорите си по имейл. Ако в отговорите ви има сериозни грешки и неточности изпитното ви задание ще ви бъде върнато обратно, за да нанесете корекции и поправки.
  Графичните задания разпечатайте и работете върху тях на хартия. След като изпълните задачите, сканирайте готовия чертеж и го изпратете като прикачен файл заедно с другите отговори.
  След успешното преминаване на курса вие ще получите Сертификат, документиращ неговото завършване. Ще получите документа по куриер, за което ни е необходим ваш физически адрес.

  За да се запишете в дистанционната серия курсове по Фън Шуй е необходимо да се свържете с нас на   e-mail: fengshui_center@abv.bg или GSM: 088 99 65 234 Цветозар Мръвков