Онлайн магазин

Българският Фън Шуй

Българският Фън Шуй


  Домът е материалното продължение на душата.

 Някога нашите майстори вграждали в основите на сградите човешка сянка, най-често на млада мома или момък, за да бъде строежът стабилен и здрав. Така градежът придобивал душа, дух-покровител или както го наричал народът – стопан, стопанин.
  От древността до наши дни са останали стотици ритуали и поверия за защита на къщата и семейството на  духовно, физическо и енергийно-информационно ниво. В българската традиция домът и семейството са едно цяло.
  Това е личното пространство на човека, в него той е себе си. Домът дава сигурност и закрила - здрав покрив и сигурни стени, солидни врати, отворени за приятелите и здраво заключени за враговете и злото. Връзката между хората и техните къщи е открита от българите много отдавна. Къщата или “домът” в българските народни  вярвания имат значение не само на сградата в частност, но и обхващат всички хора, цялото семейство или род, живеещи в нея.
  "Да завъртиш къща като кукувица!"  е страшна българска клетва, която хората от по- старите поколения помнят. Кукувицата не свива гнездо, няма дом, не отглежда рожбите си, а ги изоставя. Под къща  в случая се разбира не само домът като такъв, но и семейството, челядта.
  Пожеланието "Да събираш дом и къща!" - се разбира не само сградата - къщата, но и семейството. Именно в тоя смисъл на къщата е отредено почетно място във вярванията, обредите и религиозните обичаи на българина.
  Домът е материалната проекция на душата, огледало на стопанина си, на неговите мисли, на неговите нагласи, мечти и страхове. Но това равновесие, тази хармония лесно може да бъде нарушена от неправилното организиране на пространството, от хаоса в него, от неумението да се управляват тайните сили (енергосистемата) на жилището.
  В българското семейство винаги е имало прости, но рационални правила за организирането на жизненото пространство. В народната памет не се е съхранило единно и стройно учение, подобно на Фън Шуй, но в десетки ритуали и обреди са се запазили отгласи от далечни знания за хармонизиране на енергийната среда на битово ниво.
  Като много древен народ, идващ от Изток, древните българи са почитали енергиите, властващи в природата и влияещи пряко или индиректно върху човека. Нашите прадеди са се прекланяли пред тези невидими природни сили и се опитвали да разберат законите им.
  Домът според българските разбирания е свещено място. И той, като всичко около нас, е изпълнен с невидима жизнена сила. Затова грижата за къщата винаги е изисквала не по-малко внимание от тази за тялото. Българите още в древността са разбрали, че балансираната среда осигурява храна за енергийната система на човека и за това има редица доказателства, които ще приведем.
  Поверията, че във всеки дом живее домашен дух, са ярко доказателство за одушевяването на къщата. Нашите предци са смятали дома за жив организъм, а душата на къщата е именно невидимият домашен дух. Не случайно се смята, че той живее  в ъгъла, зад печката. Именно печката, огнището са символи на дома, свещения център на семейството.
  Домашният дух не можел да се види лесно, при случайна среща той изчезвал, разтваряйки се в стените. Смятало се, че когато той се покаже нарочно, това означава предстоящо лошо или много радостно събитие. В стари времена, за да се осведомят, стопаните питали духа: “За лошо или за добро?” Домашният дух отговарял с почукване.
  Също както китайците, и нашите прадеди смятали, че домът може да бъде изпълнен както с добри, позитивни, така и с лоши, негативни енергии. На изток обяснявали това чрез взаимодействието на различните енергии. Нашият народ отново е подходил практично, одушевявайки енергиите в лицето на домашния дух – стопанин.
  Пазителят на къщата е разглеждан като енергийно същество, хранещо се с всякакъв тип енергии, което силно  влияе на неговата същност. Например негативната енергия, излъчвана от кавги, спорове и зли хора, действа лошо на домашния дух. Попивайки буквално като гъба черните еманации,  той самият се превръща в зъл дух и започва да вреди на семейството. Но ако домът излъчва положителна енергия, ако в него царят хармония и радост, домашният дух се старае да запази това състояние. Той с всички сили защитава жилището, възприемайки го като своя същност.
  Съвременните представи за енергийно хармоничен дом са лишени от магията на приказните създания. Днес говорим за взаимодействие и енергообмен, но това не променя същността на нещата. Модерният човек интуитивно съзнава, че пространството, което обитава, апартамент, къща, офис, влияе по някакъв необясним начин върху неговите емоции, поведение, дори здраве. 
   Основната теза на Фън Шуй не се различава от древнобългарските разбирания за Всемира: съществува енергия, свързваща всички неща на Земята и Небето. Това е една универсална жизнена (вселенска) сила, протичаща през всичко и  през всеки.

Прабългарски боен стан - възстановка - Багатур
Древният български календар - възстановка Ал. Лудколев
Величието на българската архитектура - Плиска