Онлайн магазин

Асоциация Фън Шуй Център - България  Асоциация "Фън Шуй Център" - България е основана през 2009 г. като свободно сдружение на специалисти в различни области на човешкото знание.
  Председател на Асоциацията е Людила Тонева.  Занимава се с източни традиции и култура от почти двайсет години. Страстта и към философията на Фън Шуй се запалва в началото на новото хилядолетие, когато започва да се занимава професионално с това изкуство. Има атестати от редица международни Фън Шуй организации, сред които “Международния Фън Шуй Форум”, както и  “Централната Академия по Фън Шуй”.
  Людмила Тонева прилага адаптиран към българските условия Фън Шуй. Работи върху проекти на сгради, офиси, магазини и домове, провежда индивидуални консултации, води лекции и семинари. 

 
  Създаването на Асоциацията е плод на упорита работа и е продиктувано от желанието да се помогне в обединяването на хората, занимаващи се професионално с Фън Шуй и други духовни и приложни школи в България. Днес, две години по-късно, Асоциацията разполага със специалисти в сферата на Фън Шуй, Минералотерапия, Ароматерапия, Психотерапия, Хомеопатия, Рейки, Ци Гун.
  Всяка година Асоциацията организира серия от курсове и семинари, групирани в летен и зимен семестър.
  Асоциацията е регистрирана на 29.01.2009 г. в Софийски Градски съд, фирмено дело 33/2009 г. по смисъла на чл. 2 и чл. 38, ал. 1 от ЗЮЛНЦ. Асоциацията е създадена като организация за осъществяване на дейност в обществена полза.


„Асоциация Фън Шуй Център – България”
Седалище: гр. София
община "Възраждане"
ул. “Гюешево”, 24

За контакти с Асоциацията:

e-mail: fengshuimagazin@abv.bg

GSM: 0886 573 306 Людмила Тонева

Фън Шуй Център - Централни хали - София
Фън Шуй Център и Академия Ханлин: лекция на тема Българският Фън Шуй