Онлайн магазин

Фън Шуй Проект

Фън Шуй Проект


Фън Шуй Проект
  Фън Шуй проектът е детайлно изследване на енергийната структура на пространството. Целта му е да даде на клиента възможно най-много и задълбочена информация за това как трябва да се конфифурира жилището или офиса така, че да акумулира силна и положителна енергия.
  Първата стъпка към изработка на Фън Шуй Проект е посещение на място и замерване на енергийните потоци.
  * Клиентът получава Фън Шуй Проекта във вид на книга между 30 и 50 страници. В Проекта подробно е описано всичко, от което има нужда пространството, за да функционира в хармоничен резонанс с обитателите: подходящи цветове, форми, материали, за всяко едно от помещенията.
  * Клиентът получава писмени съвети за правилно разпределение на помещенията  - кухни, бани, детски, съпружеска спалня, тоалетни и бани.
  * Детайлно са описани правилните позиции на леглата, кухненската печка, меката мебел и целия интериор.
  * Радиестезично замерване на пространството. Препоръки за защита.
  * Замерване за вредни зони: електромагнитни излъчвания, подземни води, други вредни влияния.
  * Фън Шуй проектът включва всичко, което включва  устната Фън Шуй консултация, но при Проекта всичко е разчертано и описано на компютър, според желанието на клиента. Така Фън Шуй Проектът може да се използва като справочник по всяко време, когато има нужда от промяна или ремонт.
  Фън Шуй Проектът включва още:
  * Съвместимост между хората, обитаващи пространството (според личния им елемент)
  * Съвместимост между пространството и обитателите му (по година на раждане и година на нанасяне)
  * Препоръки за анулиране на вредни влияния извън пространството: лош ландшафт, геопатогенни зони, лоши съседи, конкуренция (за бизнеса)
  * Анулиране и защита от външни човешки намеси - уроки, лоши очи, завист и др.
  * Карта на летящите звезди - динамичен Фън Шуй- за текущата година
 * Индивидуални препоръки за всеки член на семейството - активиране на късмета, усилване на интуицията, помощ във взимане на правилни решения, туширане на конфликти.
Клиентът получава препоръки относно поставяне на активатори и защити за усилване на финансовия и личен просперитет, хармония във връзката.

  За изработката на Фън Шуй Проект са необходими: посещение на място, план/скица на пространството, рождени дати на обитателите и присъствието на поне един от тях.


Срок за изготвяне на Фън Шуй Проекта: до една седмица след посещението.
Цена на Фън Шуй Проекта: 9 лв./кв.м. За пощи над тази квадратура, както и за Фън Шуй работа по двор и градина цените са по договаряне.
Фън Шуй Консултант: Цветозар Мръвков

За да заявите консултация или проект:


Асоциация "Фън Шуй Център" - България е единствената лицензирана организация в сферата на консултирането по Фън Шуй у нас.