Онлайн магазин

Гадаене по И Дзин Книгата на промените

гадаене по и дзин книгата на промените


   И Дзин или "Книгата на промените" е  по-стара от Библията с 1000 години.  Тя се явява едновременно класически, литературен и философски паметник, както и завършена гадателска система - най-съвършената съществувала някога.
  В основата й е заложена идеята за Промяната. И Дзин разкрива единството на променливостта и постоянството, на трансформацията и строгия ред.
  Китайците приписват създаването на И Дзин на митичния мъдър владетел Фу Си, живял в началото на третото хилядолетие преди новата ера. В древните текстове е написано: „Някога Фу Си бил владетел на Поднебесната Империя. Гледайки нагоре, той съзерцавал образите, произтичащи от Небето, гледайки надолу, съзерцавал законите, произтичащи от Земята. Той дълго изучавал и хората, птиците и зверовете."

  Векове наред в Китай хората са търсили помощ, съвет и подкрепа от Книгата на Промените 

  Особен интерес към нея е проявявал великият философ Конфуций, който дълги години я е изучавал, а когато бил на 70 години, заявил : "Ако ми бяха отпуснати още години живот, бих посветил и тях на изучаването на И-Дзин. Така бих могъл да избегна големи грешки." Въпреки, че самият Конфуций издал пояснителни бележки към Книгата на Промените, тя и до днес остава тайнствена, загадъчна и изпълнена със символизъм.
  И Дзин се състои от 64 графични символа, образувани чрез комбинацията на шест непрекъснати и прекъснати линии. Основата на това гадаене е теорията, че всичко във Вселената се състои от двата основни вида енергии Ин и Ян. Тези енергии могат да се начертаят символично - с прекъсната линия са Ин енергиите, а с непрекъсната линия - Ян. Комбинирайки линиите по тройки, се образуват триграмите Ба Гуа, които се използват и във Фън Шуй и китайската медицина. Комбинацията на тези осем триграми една с друга създава хексаграмите. Всяка хексаграма има тълкувателно значение, което дава мъдър и точен отговор на поставения въпрос.
  Затова сравняват питането до Книгата с допитването до мъдър човек, който добре ви познава.
  Според древните автори, с помощта на хексаграмите може да се опише цялата вселена и  всички възможни варианти на развитие на даден процес.
  Това не е книга за пророчества, а по скоро помощ, когато не знаем какво да направим и как да постъпим.

 Методът на гадаенето 
  Необходими са три монети, които хвърлят шест пъти, за да се формират шестте линии на основната хексаграма. По начина на падане (ези или тура) се определя типа на линията - Ин или  Ян.
  Вземете 3 монети с еднакъв номинал.  Хвърлете ги последователно шест път, като при всяко хвърляне записвате резултата.
  Ако две или всичките три монети паднат на “ези”, начертайте плътна линия, ако две или всичките три монети покажат “тура” (с герб нагоре), начертайте прекъсната линия.
  Линиите разполагайте една над друга, като започнете отдолу.
  Моето участие в този процес ще бъде да съставя хексаграмата-отговор, получена от хвърлените от Вас монети и да я разтълкувам.

 Как да формулираме въпроса 
  В един сеанс се задава не повече от един въпрос.
  Преди да хвърлите монетите е добре да успокоите мислите си и да се съсредоточите върху въпроса. И Дзин ще даде отговор само на това, което наистина занимава вашия ум в момента. И Дзин не дава отговори на празни въпроси.
  Смята се, че "системата" на И Дзин работи, като "изслуша" всички обстоятелства по казуса и тогава предлага най-приемливото решение за хармонизиране на ситуацията.Така всяка получена хексаграмата е коментар и съвет към съществуващата ситуация.
  Ако предсказанието е добро ще действате по подобаващ начин, ако обаче показва неблагоприятно развитие, в детайлите на коментара ми ще Ви подскажа на какво точно трябва да обърнете внимание.
    
 Цени: 
  Цената на съставяне на една хексаграма е 40 лв. За два въпроса, респективно две хексаграми: 60 лв.
  Резултатите от вашето допитване до И Дзин изпращате на имейл до мен. След изготвяне и анализ на Вашата хексаграма, ще получите отговор, тълкуване и коментар по вашия въпрос. Отговорът е в писмен вид, с обем около 2 страници.
  Книгата на промените може да се превърне във вашия личен оракул. Този метод е уникален, защото няма никакви недостатъци.За записвания и въпроси:

  e-mail: fengshuimagazin@abv.bg или GSM: 088 6573306 Людмила Тонева