Онлайн магазин
Статии

Фън Шуй: Геопатогенни зони и подземни разломи

feng shui

  Няма човек, който не е чел или слушал за така наречените геопатогенни или биопатогенни зони. „Патогенен” означава нанасящ вреда. Така, че самото название на тези зони, разкрива и тяхната същност. Това са места, пагубни за всичко живо. И вреда на нашите тела и души нанасят не микроби, а така наречените формообразуващи елементи. За това много може да ни разкаже опита, придобит от неправилния избор на места за строителство на жилищни сгради. А един добър Фън Шуй специалист би могъл с точност да определи застрашен ли е вашият дом от подобни влияния.
 Не рядко строителите се сблъскват с неприятни последици от необмислени решения – още не са успели да з алепят тапетите, а многоетажното здание изведнъж се пропуква и се налага стените да се скрепват със скоби. Защо? Заради лошото качество на строителните материали? Съвсем не - заради лошото качество на земята, върху която протича строителството.
  Друг пример: строят разклонение за метрото без да отчитат факта, как това ще се отрази на построените над него сгради. А, след това, тези нещастни домове започват да се напукват. Но освен тези видими дефекти на плановото строителство, има още и невидими. Геолозите знаят, кои райони могат да се окажат непригодни за живот за хората. Те първи са заговорили за геопатогенни зони, първи са започнали да свързват геоложкия строеж на местността с нивото на заболеваемост. Когато се създава изкуствен тунел се нарушава геологичната еднородност на земята в този участък, а, ако това още се случва и в геопатогенна зона, то рязко се влошава и енергетиката в околните сгради. И хората, живеещи в домовете в близост до злополучния тунел, изобщо не могат да разберат защо боледуват толкова често. Разбира се, геопатогенната зона, сама по себе си не източник на тези заболявания, но тя служи като катализатор за всички негативни процеси, нарушава правилната енергетика на организма и по този начин провокира заболявания.
  Ето защо, много домове в градовете са заселени с хронично болни хора. Това са домове, които попадат в зони с разломи или са построени върху подземни кухини. А това, каква е точно тази кухина, няма никакво значение. Това може да бъде и подземна река, и палеолитно русло, и тунел на метрото, и прокарване на комуникации под земята. Всяко едно нарушение на геоложката структура води до нарушаване на електромагнитното поле. Поради тази причина е еднакво лошо да се живее както върху линиите на метрото, така и над топлопроводните тръби. Около домовете се нижат електропроводни мрежи, които създават свое електромагнитно поле, което понякога е много опасно за хората. В пределите на градовете се намират центрове, които работят с високочестотни токове или с рентгенови лъчи.
  В съвременният свят, правилата за избор на място за застрояване не се спазват. Архитектите проектират домовете само на хартия, основавайки се на сведенията на геолозите. Геолозите им съобщават каква е почвата на парцела и архитектите избират най-подходящите материали за строителството, изчисляват устойчивостта на носещите конструкции... Но никой от тях не се интересува от подземния строеж на пластовете, не поглежда в Земните недра. Тук на помощ отново може да дойде Фън Шуй, с методите на който може до голяма степен да намалите, а понякога да игнорирате вредните въздействия посредством активатори и защити за пространството, работейки с енергията на Земята.
  Работата е там, че на Вас влияе магнитното поле на планетата – благотворно или разрушително. Това поле като мрежа покрива целия наш свят. Но тази мрежа не е само отгоре, тя съществува и под земята. Върху разпространението на електромагнитните колебания оказва въздействие всяко едно изменение на ландшафта. Това е на повърхността. Но и под краката ни това поле не е еднородно. Там също съществуват свои „отразители” и усилватели на колебанията. Всяка една дупка, кухина под земната повърхност става резонатор, който усилва и променя тези колебания стотици и дори хиляди пъти.  Под земята текат реки, крият се карстови пещери – едни породи в тях са твърди, други са меки и рохкави. Нашите домове стоят не просто на пясък или на глина – те стоят върху десетки  километри различни пластове.
  Какво е подземен разлом и защо се образува? Нашата планета, както всички знаем още от уроците по география в училище, има ядро, магмена обвивка и литосфера. Литосфера – каменни плочи с огромни размери, които се намират в постоянно движение. Те ту се събират, ту се разделят, а в резултат на това, земната кора през цялото време е подложена на стягане или разтягане. На местата, където протича свиването, възникват нови геоложки образования – планини (там протича бурна дейност със земетресения), изригвания на вулкани. А там, където става разтягането, скалните  структури не издържат и се пукат, особено ако земната кора се състои от слаби и рехави породи. Каменните плочи не издържат на налягането, рушат се, образуват се пукнатини. Когато тези пукнатини се разширяват, възникват разломи. На повърхността на земята ние можем да не забележим следи от геологическа дейност и да сме уверени, че живеем върху здрав фундамент, но дълбоко в земната кора да има кухина, разлом.
  Ако той е близко до повърхността, земята се сляга – така са възникнали всички каньони, проломи, дефилета. Ако разломът е дълбоко, то земята не се свлича, но затова пък веднага се изменя характера на електромагнитното поле. Скалните плочи повече не ни защитават от стабилното поле. В местата с разломи, то става непостоянно, изменчиво, както геолозите го наричат – импулсно.
  За нашият организъм не е опасно съществуването на такова поле – места без магнитни полета в природата не съществуват –  опасно е това, че полето става импулсно. Разломите могат да бъдат малки, могат да са няколко километра, а могат да бъдат и глобални – тогава те заемат десетки километри.
  На ширина, разломите достигат от 50 до 300 мера. В основни линии, импулсното електромагнитно излъчване, обхваща самата ширина на разлома и от 50 до 100 метра по краищата му. И така, патогенното излъчване въздейства върху човека само в тази зона, а зад пределите на разлома, буквално на сто метра от него е точно обратно – възниква много благоприятна за живот зона. С такива разломи е покрита цялата ни планета. Някъде са повече, другаде по-малко, но практически няма местност, където да няма поне един, дори неголям разлом.

 

Людмила Тонева, Фън Шуй експерт