Онлайн магазин
Статии

Теорията за космическата енергия Ци

  Теорията за Ци е един от най-важните принципи на Фън Шуй. В превод от китайски „Ци” означава дух, дихание, жизнеспособност, жизнена енергия, жизнена сила. Подобни термини има и в други култури. Ци е невидимата енергия, пронизваща всичките неща в света. На японски се нарича "Ки", съответства донякъде на индийската "Прана". В западната терминология терминът е отчасти тъждествен с Vox Vitalis, което условно може да се преведе като "Жизнена сила". Отъждествяването на Ци с латинското spiritus или старогръцкото πνευμα, е твърде произволно. Затова по-нататък ще използваме термина „Ци”.
  Енергията Ци пулсира във всички живи неща и ги изпълва с енергия и движение. Ако човек е здрав, силен и уравновесен, значи той има „добра” Ци; ако е слаб и болен – лоша.
Жизнената енергия изпълва нашето тяло със сила и бодрост и го оживява. Когато човек умира, остава само празна обвивка, защото енергията Ци напуска тялото.
  Според китайската медицина енергията Ци протича по меридианите на човешкия организъм, които я пренасят до всички вътрешни органи и части на тялото. В източната медицина се съди за здравето по състоянието на телесната енергетика. Всичките системи в организма – кръвоносната, лимфната, нервната, а също така и мускулите и костите, се смятат за вторични по отношение на Ци и могат да функционират само благодарение на жизнената енергия.
  Енергията Ци се разпространява по Земята също така, както протича по нашето тяло. Меридианите на енергията на Земята се наричат във Фън Шуй „Драконови линии”. Там, където енергията Ци се намира близко до повърхността на земята, тя е плодородна, изобилна и богата с растителност, а където Ци циркулира далече от повърхността й, тя е суха и безплодна.
  В Китай наричат Ци „Космическото дихание на небесния дракон”. Ако енергиите на пространството са хармонични, Ци се смята за благоприятна. Ако хармонията липсва, Ци става убийствена, превръща се в своята противоположност – енергията Ша.
  Космическото дихание носи материално изобилие на всекиго, който живее в непосредствена близост до него. Ци е източник на процъфтяване, изобилие, слава и успех.
  Ако Ци се разсейва или издухва, не може да става и дума за успех. Ветровитите места - онези, където духат силни ветрове, се смятат за неблагоприятни, защото там Ци се разсейва. Ограничена от водата, Ци се забавя и натрупва, затова такива места се смятат за благоприятни. Качеството на водата влияе силно върху качеството на Ци. Бързо течащите води, планинските реки, водопадите отнасят Ци; замърсените реки влияят отрицателно върху качеството на Ци.
  Не бива да допускате застояване или умора на Ци, затова мъртвото от към движение и обрасло водорасли езерце пред къщата няма да ви донесе успех.
  Добрият Фън Шуй на определено място зависи от това колко Ци преминава през него.
Местата с постоянно натрупване на Ци имат благоприятен Фън Шуй, местата с застояване или разпръскване на енергията имат лош Фън Шуй. 
  Същността на практикуването на Фън Шуй е да уловите потока на благоприятната Ци, минаващ през мястото на вашия дом, и да създадете среда, допринасяща за нейното натрупване.

Енергията Ци в дома
  Движението на енергията Ци в дома зависи от много фактори: от светлината, пропорциите и размерите на строителните материали, звуците и миризмите. Енергетичните канали на потоците на Ци вътре в дома се създават чрез планировката на стаите, интериора, разположението на жилището спрямо заобикалящия го ландшафт. Основната задача на Фън Шуй е да разпредели хармонично тази енергия.
  Съществуват няколко вида Ци и всички те са прояви на една и съща енергия. Земната Ци е енергията на природата, растенията и животните; Небесната Ци е енергията на небето, звездите и планетите; човешката Ци е личната, вътрешна енергия на човека.
  Ако си представим алегорично потоците на енергията, която се движи във вашия дом и около него, ще разберете как работи тази система. Помислете за планинския ручей, лъкатушещ между скалите или спускащ се на малки водопади по стръмните склонове. Водата се движи много бързо, постоянно променя посоката си, често се сблъсква с препятствия и се пени във водовъртежите. Тя е настроена сърдито и агресивно, в нея има много енергия, която изчезва безцелно.
  В този случай Ци се превръща в Ша Ци. Тази хаотична и неуправляема енергия понижава ефективността на дейността ви и свежда до нула всички ваши усилия.
  Сега се опитайте да си представите устието на река около мястото, където се влива в океана: течението й става забавено, плавно, а водите й са размътени от тиня и частици почва. Водата се разлива широко в равнината, където се застоява. Такава слаба и потисната енергия се нарича Си ци.   В дом, където господства енергията Си Ци, хората стават вяли и апатични, липсва им желание за живот и енергичност.
 И накрая си представете реката в средното й течение. Тя носи спокойно водите си по плавните извивки на руслото, по пътя в нея се вливат няколко притоци, в нея се чувства неспирен ритъм, свободно движение напред, което е толкова силно, че може да заобикаля препятствията, без да се отклонява от естественото си течение. Вътрешната енергия й позволява да поддържа скоростта и посоката. Това е Шън Ци, ”диханието на доволния дракон”, една от целите на изкуството Фън Шуй.
  Можете да създадете енергията Шън Ци по много начини; правилната циркулация на енергията Ци в дома ви е най-важният фактор за да използвате дадената ви от Вселената  сила и късмет.  Ако Ци постоянно да се движи и натрупва във вашия дом, без да се застоява на отделни места, пред вас ще се открият най-добрите възможности за хармоничен живот и успех във всички начинания.

 

 

Людмила Тонева

Фън Шуй консултант