Онлайн магазин
Статии

Великата тайна

Великата тайна

  "Сърцето е светилище, чийто център е мястото, в което обитава Великата Тайна. Това е и окото, с което Великата Тайна вижда всичко и с което ние виждаме Великата Тайна. Ако сърцето не е чисто, Великата Тайна не може да бъде видяна. ... Чистият човек побира в сърцето си цялата Вселена".

  "Земята не ни принадлежи - ние принадлежим на Земята".

  "Всяка стъпка върху Земята трябва да бъде молитва. Ако осъзнаете това, ще вървите по свещен начин".

  "Трябва да следваш примера на вълка. Дори когато е изненадан и е принуден да спасява живота си с бягство, той ще намери време да спре и да хвърли още един поглед, преди да побегне отново. Така и ти трябва винаги да хвърляш по един втори поглед върху всичко, което виждаш".

  "Свещената Майка-Земя, дърветата и всички останали същества са свидетели на твоите мисли и действия".

  “Няма смърт – има само смяна на световете”.

  “Хората се различават помежду си само по едно – как и доколко ползват даденото им от Създателя”.

  “Каквото и решение да вземем, ние не забравяме, че то ще повлияе на следващите седем поколения.”

  “Никой не може да ти каже как да се молиш и как да живееш. Трябва сам да достигнеш до дървото в центъра на Свещения кръг. Трябва да се подготвиш за това, трябва да откриеш себе си. Трябва сам да намериш думите, с които ще се обърнеш към Силите”.

  “Животът не е развлечение – животът е свещенодействие”.

  “Ако хората живеят дълго време прекалено добре, те стават слаби и безпомощни”.

  “Когато се изправя на хълма в първите лъчи на Слънцето, аз виждам как то огрява целия свят. Лъчите му възвръщат цветовете и формите и ги изпълват със свещена сила. Аз поемам тази сила и тя ме огрява отвън и отвътре, прави ме роднина на всичко съществуващо. Така аз посрещам раждащия се ден по добър начин”.

Цитатите са от книгата "Ти и Земята сте едно" -
автентични мисли на северноамериканските индианци