Онлайн магазин
Статии

Теорията на Петте Елемента

Фън Шуй и  Петте Елемента

  Основната цел на Фън Шуй е умението да създадете такава обстановка във вашия дом, че всички вещи, предмети, елементи на дизайна да ви носят само благоприятна енергия,  да привличат късмет и щастие.
  В китайската натурфилософия петте стихии (елементи) са Огън, Вода, Земя, Дърво, Метал. Всеки от тях притежава определени свойства. Китайците използват думата син за елемент.  "Син" означава още движение и промени, затова може би по-точнен ще бъде преводът „петте движещи сили”.
  Например, когато става дума за „дърво”, се има предвид не дървото като растение, а движещия принцип, изначално присъщ на дървесното царство - растеж.
  Съществуват два основни цикъла на взаимодействие на петте стихии. В Цикъла на Пораждане Дървото поражда Огън, Огънят поражда Земя, Земята поражда Метал, Металът - Водата.
Вторият цикъл е Цикъла на Унищожение: Дървото пробива Земята, Земята затрупва Водата, Водата гаси Огъня, Огънят топи Метала, Металът реже Дървото.
  Всяка от тези стихии символизира едно от проявленията на всеобщата жизнена енергия Ци. Теорията на петте стихии лежи в основата на разбирането за хармония между великото триединство Небе - Човек - Земя.  Принципите на петте стихии се употребяват и като названия на определени видове жизнена енергия в китайската медицина.
  Елементите могат да се поддържат един друг, като образуват хармония и уют, или да се разрушават, тогава всичко в дома върви наопаки: съпрузите се карат, децата се учат лошо, старите боледуват. В бизнеса дисбалансът на петте стихии води до намаляване на печалбите, неочаквани сътресения, текучество на персонала.
  На четири елементите (освен земята) съответстват посоките на света, животни, цветове,  годишни времена, материали и форми. Всяко явление, предмет, дори събитие може да се обясни чрез петте елемента.
  Можете да балансирате всеки елемент от обстановката според теорията за петте стихии - комбинациите са толкова много, че може да разгърнете фантазията и творчеството си. Наистина, на съвременния човек му става неловко при мисълта, че Черната костенурка охранява северната стена на дома му, но не е задължително да възприемате всичко дословно.
  Съобразявайки се с това, Фън Шуй специалистът дава препоръки. Например „огненият” южен сектор  не бива да се "наводнява" с аквариуми, компютри, стъкло и изображения на вода,  за да не се угаси жизнения огън в дома. А стихията на Водата разрушава Огъня.
  Петте първоелемента се асоциират с определени сезони, цветове, години, месеци, дни, часове и накрая, с посоките на света. Само когато разберем съответствието между елементите и посоките на света и системата на тяхното взаимно пораждане и разрушаване, ще се доближим до познаването на същността на Фън Шуй.
  Важно е да помним в какви отношения се намират елементите: конструктивни или деструктивни, тъй като тези положения са основни не само за Фън Шуй, но и за другите направления на китайската философия. Стихиите възникват от взаимодействието между Ин и Ян и представляват различни изяви на единна субстанция – енергията Ци. Тази строга система е универсална за цялата вселена, включително и за хората.
  Петте елемента не са статични. Те се унищожават и пораждат един друг и съществуват в непрекъснат цикъл, където един елемент взаимодейства с друг по позитивен или негативен начин. Разбирането на тези по-сложни аспекти на движението и трансформациите на енергията Ци подобрява качеството на Фън Шуй. Анализът въз основа на взаимодействието на петте стихии е един от най-субективните моменти в практикуването на Фън Шуй.

 

Людмила Тонева

Фън Шуй консултант