Онлайн магазин
Статии

Небесните животни във Фън Шуй (първа част)

Небесните животни във Фън Шуй

  Съществуват две класически школи по Фън Шуй – Компасна и Ландшафтна (школа на Формата)  школа. Именно на ландшафтната школа принадлежи концепцията за четирите Небесни животни. Тя произлиза от различаването на четири вида ландшафтни образувания, които се смятали за пазители на местата за обитаване. Това са митичните Зелен Дракон, Бял Тигър, Червен Феникс и Черна Костенурка  -  четирите духове–защитници.
  Според учението на ландшафтната школа на Фън Шуй формите на ландшафта имат жизнено важно значение за благополучието на обитателите на дома. Друго разделение се извършва по признака планински или водни образувания, но всички форми така или иначе имат отношение към четирите Небесни животни.
  Ако в чертите на ландшафта около вашия дом присъстват всичките четири изгледа на „небесните животни”, това е признак за благоприятно разположение на жилището.
За древните хора тези символични изображения означавали реалните форми на хълмовете около селището или мястото за живеене. На градските жители днес обаче се налага да търсят аналогии не в живия ландшафт, а сред сградите и съоръженията в урбанизирания ни свят.

 

Дракон
  Драконът е най-мощният защитен символ и има няколко смислови значения. Някога цялата земя се е разглеждала като „тяло на дракона”, а удължените участъци или ивиците, където се съсредоточавала земната енергия, се наричали ”жили на дракона”. Смятало се, че драконите обитават сред лъкатушещите планински хребети и избягват откритите местности и плоските ландшафти.
  Драконът е главният символ на успеха, осигуряващ щастие и благополучие. Той изразява мъжкото начало и следователно неговата енергия е изцяло Ян. В компасната школа на него съответства източната посока, свързана с пролетта и тъмнозеления цвят. Затова обикновено го наричат Зеления Дракон.
  Драконът заема пространството от лявата страна на вашата входна врата, ако гледате от къщата към улицата. Това животно донася  късмет във всичките му разновидности. Смята се че Драконът е покровител на материалния успех – богатство, положение, авторитет и власт. Той е смятан за най-висшия символ на доброто и късмета и за най-значителното небесно животно в китайския пантеон на мистичните животни. Във Фън Шуй нивото на местността от страната на дракона трябва да бъде малко по-високо, отколкото дясната й страна. Това позволява влиянието на Дракона да доминира над дясностоящия Тигър.

 

  Тигър
  Силата на Тигъра, символизираща надеждна защита, е подчинена на силата на Дракона. Тигърът е символ на женското начало ( в буквален превод от китайски е “бялата тигрица”). Тигъра оказва по-скоро сдържащо, отколкото контролиращо и управляващо действие. „Страната” на тигъра е вдясно от дома, заставайки с лице навън.  Това значи, че нивото на местността от дясната страна на къщата или градината трябва да е малко по-ниско, отколкото от лявата, за да може Драконът да доминира, и следователно, да държи нещата под контрол.
  Тъй като Драконът символизира мъжкото начало, Тигърът като взаимно допълваща го противоположност символизира женската същност и енергията Ин. В компасната школа на него съответства западната посока, свързана с есента (стихия Метал) и белия цвят. Затова обикновено го наричат Белия Тигър.
  Покровителството на Белия Тигър пази семейството от ограбване, беди или крах. Не бива да подценявате успеха, който ви носи Белият Тигър.

 

  Костенурка
  Костенурката символизира подкрепа, стабилност и дълголетие. Това е посоката, разположена зад сградата, в идеалния случай представлява полегат хълм с кръгло или плоско било, или възвишение с плавен наклон към мястото. Желателно е Костенурката да е най-високият по своето разположение от всички „защитници”.
  В компасната школа на Костенурката съответства северната посока, свързана със зимата и черния цвят, затова обикновено я наричат Черната Костенурка.
  В града Черната Костенурка е постройката, разположена зад вашия дом. Тя трябва да се извисява над мястото, където живеете, но при това да се намира на значително разстояние от него. По възможност отделете дома си от Черната Костенурка с малка градинка, вътрешен двор, в града – с алея или паркинг.
  Тя предоставя успех по въпросите на помощта и подкрепата. Ако Костенурката липсва, вашият Фън Шуй е непълен. Костенурката донася плавно и стабилно подобрение, устойчив растеж,  повишава доходите и нивото на живота.

 

  Феникс
  Последен от четиримата „защитници” е Фениксът: мощен символ на възраждане и нови възможности. Той охранява фронталната част на мястото и в идеалния случай представлява празно пространство с положителна енергия пред сградата.
  Фениксът защитава от външни въздействия, като не пречи околността да се вижда свободно. Червеният цвят е цветът на огъня и на Червения Феникс, който в компасната школа се асоциира с южната посока и лятото.
  Посоката на Феникса е пред вашия дом, право срещу входната врата (в идеалния случай – на юг). Донася щастливи възможности. Фениксът, чудесен и величествен, се възражда от земята, от пепелта и отчаянието, за да се устреми отново към успеха и да го постигне.

Людмила Тонева

Фън Шуй консултант