Онлайн магазин
Статии

Дао, Фън Шуй и вярването в Тангра?

Тангра, дао и фън шуй

Вселената е Тангра и Тангра е Вселената.
Мигът, в който Енергията и Материята станат едно,
ражда се Духът, а Духът и Енергията съзиждат Материята.
Няма Дух без Енергия и Материя, Енергия без Дух и Материя,
Материя без Дух и Енергия.  Трите заедно са Вселената.
Във всеки миг Вселената е Дух, Енергия и Материя.
Всяка Космическа разновидност е Дух, Енергия, Материя.
Вселената се стреми към съвършенство.
От Духът произтича мисълта, от Енергията - деянието,
от Материята – постоянството.
Всичко е ТАНГРА.
Таню Танев, „Моята Тангра”


  Древната българска духовна култура е дълбого свързана с вярата в Тангра – висшият бог. Космическото триединство: Небе - Земя - Човек - символът на триграмите във Фън Шуй, същото триединство - е дълбоко залегнал в българските вярвания и представи.
  В книгата си “Праотците”, Кръстю Мутафчиев пише:
  “… Погледнато в исторически аспект, прабългарите  са населявали високите плата на планинския масив Тян Шан... именно тук, в тези земи, те се появяват на историческата сцена с името на своя бог Тенгри (Тангра) и неговата титла Кан…
  Логично е да се приеме, че тези прабългари пренасят със себе си на Балканите своята материална и духовна култура. А щом пренасят и духовната си култура, то те пренасят името на своя Бог Тангра…”.
  Древните българите се прекланяли пред природните сили, боготворели Слънцето, Луната и всички от известни в древността небесни светила Юпитер, Марс, Меркурий, Венера и Сатурн. Но над всичко и всички бил Тангра.
  Тангра е Богът-Създател. Творецът на всичко видимо и невидимо. Той  няма определен образ и форма, но ако искаш да го докоснеш, трябва да усетиш енергията на дървото, камъка, потока, вятъра...
  За българите Тангра е Абсолют, Създателя, Великия Архитект, порядъка на Вселената. (Дао? Фън Шуй?) Той няма образ и подобие, няма специални храмове, защото неговият храм е навсякъде.
  Какво е общото между разбирането за Тангра и Фън Шуй? Както вече писах, Фън Шуй е неделима част от учението на даоизма. А даоизмът е система от филисофски концепции, проповядва хармония във всичко, хармония, представена от съюза между безпорядъка и законността, отрицателното и положителното, земята и небето. Една от основните идеи на даоизма е именно разглеждането на отношенията човек-космос.
  Много аспекти от китайската култура, включително астрологията, кухнята, бойните изкуства, традиционната медицина и Фън Шуй, са силно обвързани с идеите на Даоизма.
  За дедите ни, за да опознаеш Тангра, трябвало да опознаеш себе си, природните закони и закономерности. Да почиташ традициите, да уважаваш духовете на небето и земята.
  Тангра е бог на небето, слънцето и огъня, създател и господар на всичко съществуващо. Той е олицетворение на природните сили.
  Българинът вярвал в небесната божествената сила и я търси навсякъде. Връзката небе-човек- земя  заема почетно място в светоусещането на обикновения човек и живота на обществото.
  В какво са вярвали българите преди покръстването? Пред какво са се прекланяли? От кого са търсели помощ и подкрепа?
  Не са много запазените сведения за религията на древните българите. Но и малкото, което се е съхранило, оставя ярко усещане за спокойствие и уравновесеност, увереност и хармоничност на връзката с природните сили.
  Със сигурност предците ни са притежавали изключително реалистичен  възглед за смисъла на живота. Ярко доказателство за това е известния надпис от колоната на кан Омуртаг: "Човек и добре да живее, умира и други се раждат; и нека родените по-късно, като разглеждат това, да си спомнят за този, който го е направил.”
  Човек е смъртен, но безсмъртни са неговите дела, а чрез делата си той намира безсмъртие в съзнанието на поколенията. Кан Омуртаг търси слава не на бойното поле, макар да не му липсват военни победи, а в мирната борба за "добър живот”, строителство и благоденствие, "радост и веселба” (цитатите са от В. Бешевлиев, „Прабългарските надписи”, 1934г.)
  От векове насам българинът се стреми да открие знаците на съдбата във всяко начинание, за да определи правилна или грешна е посоката на действията му.
  В дохристянска България жреците-колобри осъществявали връзката между видимия и невидимия свят. Колобърът заемал второто по важност място в държавата и бил призван постоянно да наблюдава движението на небесните светила и да тълкува волята на небето. Самият кан освен като светски водач и главнокомандващ, се възприемал и като наместник на Тангра на земята.
  В “Житие на Никифор” византийският летописец дякон Игнатий дава сведения за клетвите, които си разменят кан Омуртаг и византийският император Лъв V  в знак за мир. Тогава Омуртаг заставя императора да се закълне в Тангра, че няма да наруши условията на споразумението. Ето какво пише дякон Игнатий  за сключения през 815 г. мир: “Тогава можело да се види императорът на ромеите със своите ръце да излива на земята вода от чаша, да обръща собственоръчно конски седла, да се докосва до тройна юзда, да вдига трева нависоко, а езичниците [българите] да се докосват с нечестивите си ръце до нашите божествени символи…”
  Надписът на кан Пресиан в Плиска отново говори за вярата на дедите ни в силата и въздесъщието на Тангра: “... Който и да търси истината, Бог вижда, който и да лъже, Бог вижда. На ромеите българите направиха много добрини. И ромеите ги забравиха, но Бог вижда”.

  Казано е, че децата на Дао са три: Китайската медицина, И Дзин (Книгата на промените) и Фън Шуй. Може би семейството ще се увеличи и с тангризма?

 

Людмила Тонева

Фън Шуй консултант