Онлайн магазин
Статии

Фън Шуй: Мъжкото и Женското начало. Ин и Ян във взаимоотношенията между половете

Фън Шуй: Мъжките и женските енергии

  Бих искал да поговорим по тема, която има дълга история и е пряко свързана с Фън Шуй: мъжките и женски енергии. Това са стари енергии, в които сега стават много промени.
  Отначало искам да се спра на природата на мъжките и женските енергии. Тези енергии са два аспекта на Единния природен закон (Дао) . По този начин, те не са противоположни и дуални, те са едно, двете лица на една енергия.
   Мъжката енергия е аспект насочен навън. Във Фън Шуй се нарича Ян енергия. Това е тази част от Вселенското дихание (ци енергията) или Духа, която отговаря за външните прояви, която позволява на Духа да се материализира и да приема форма. По този начин мъжката енергия има голяма съзидателна сила. За нея е естествено да е силно концентрирана и целенасочена. Мъжката енергия създава индивидуалност. Тя ви дава възможност да се отделите от Единството, от Цялото, да станете отделна личност.
   Женската енергия е енергията на Дома. Не случайно във Фън Шуй се казва, че домът като цяло е Ин. Това е енергията на Изначалния източник, течащата Светлина, чистото Битие. Това все още е непроявена енергия, вътрешната същност на нещата. Тя обхваща всичко и го свързва в единен океан. Тя не разделя и не индивидуализира.
   Сега си представете женската енергия, която в някакъв момент започва да се пробужда, да усеща леко нетърпение, желание да излезе навън, отвъд своите граници, извън себе си, за да набере нов опит. Появява се желание за нещо ново, за приключение! И тогава идва отговорът на нейното желание. Това е мъжката енергия, която иска да й помогне да се прояви в материята, във формата. Мъжката енергия определя и придава форма на женската и в резултат на сътрудничеството им, сумарната енергия придобива посока.
   Танцът на мъжкото и женското дава сила на постоянно променящия се свят на сътворена реалност, вашето творение. Това единение е велика красота, в който мъжката и женската енергия се сливат една в друга в радостно единение. И така трябва да бъде. Мъжката и женската енергия си принадлежат една на друга, те са двете страни на Единното и празнуват желанието на Творението да бъде.
   Нужно е да се каже, че в окончателната реализация на това, което сте, остава само една истина, която е АЗ СЪМ. В „АЗ” – мъжката енергия и в „СЪМ” – женската.
   „АЗ” – ограничаващо, диференциращо, фокусиращо, даващо посока и индивидуалност: Аз не другите, Аз, а след това СЪМ.
  „СЪМ” – е всеобхватна и събирателна. Тя отразява океана на Дома, женската енергия, неизчерпаем източник, който няма граници и определеност. Течащия и свързващ аспект е ядрото на женската енергия. В АЗ СЪМ мъжката и женската енергия се изявяват заедно в щастливо единение на своите енергии.
   В продължение на цялата история е възникнал и съществува конфликта между мъжкото и женското. Няма да навлизам сега в подробности за този конфликт. Но в историята съществува разделяне на мъжката и женската енергия, които се проявяват като противодействащи сили. Символът ИН-ЯН използван във Фън Шуй като основополагащ, демонстрира много добре тази ситуация. В мъжкото винаги има зърно женско, а в женското – мъжко, като бяла точка на черен фон и черна на бял фон. Но в хода на историята това мистично единство било забравено и енергиите станали противоположни една на друга като черно и бяло. Дълбокото единство не било признавано повече.
   Точно сега се намирате в последния стадий на този конфликт, в който мъжката и женска енергии са играли ролята на престъпник в продължение на много столетия. Мъжката енергия е играла дълго време роля, в която е осакатявала, подтискала и разрушавала женската енергия. Но не винаги е било така. Имало е времена, когато е управлявала женската енергия и е манипулирала и управлявала неправилно мъжката енергия. Но това време е отминало. Конфликтът преминал в друг стадий и ролите на престъпник и жертва, сменили местата си.
  В продължение на дълъг период мъжката енергия е силната и използва неправилно тази власт, кара женската енергия да отслабва и да не разпознава повече целостта на своята Същност. Всеки път, когато мъжкото и женското влизат в конфликт, разпадането и на двете е неизбежно. Там където женското е преследвано и все повече се загубва в самоотричане, мъжката енергия изпада в безжалостно насилие и агресия, познато ви в многото минали войни.
   Мъжкото и женското са зависими едно от друго. Когато се сражават едно с друго – последствията са бедствени. Започвайки от 19 – 20 век, женската енергия възстановява своята сила и се въздига над ролята на жертва. Това възраждане започва от самите дълбини на женската енергия. Най-накрая тя достига до предела на своето самоотричане. В тази точка на пречупване нещата преминават в своята противоположност... Вселената казава: не може повече да продължава така...
  Заедно, мъжката и женската енергия са изпаднали в продължителна и болезнена борба,  но и заедно ще се измъкнат, тъй като едната не може да бъде балансирана без другата. Сега трябва спешно да се възроди мъжката енергия. Това възраждане ще стане видимо на колективно ниво, но отначало ще се прояви във всеки от вас, без значение дали сте мъж или жена.
   Ние сме пазители на тези древни енергии и това е ваше право по рождение – да направим партньорството им равностойно и щастливо.

 

Фън Шуй: Тайните на щастливото семейство. Децата в дома

Любовните цветя на Фън Шуй: Анатомия на Любовта (16+)

 

Людмила Тонева

Фън Шуй Консултант